Posts tagged “yumurta”

Tüp Bebek Nedir?

by Brian Collins .

Tüp bebek tedavisi, normal bir gebelik yaşama şansı olmayan ya da çok az olan çiftler tarafından tercih edilen gebelik şansını oldukça arttıran bir tedavi yöntemidir. Dünyada ilk tüp bebek İngiltere’de 1978 yılında dünyaya gelirken, ülkemizin ilk tüp bebeği Ege Üniversitesi’nde 1989 yılında dünyaya gelmiştir.  Günümüzde tüp bebek tedavisi ise Kıbrıs ve Gürcistan’da daha çok yapılmaktadır.

Tüp Bebek Nasıl Uygulanır, Kimlere Uygundur?

En anlaşılır şekilde tüp bebek işlemi, anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan spermler laboratuar ortamında döllendirilerek; embriyo gelişimi sağlanır ve embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Burada başarı şansını artıran önemli etkenler, tecrübeli ekip ve uygun laboratuar ortamının sağlanmasıdır.

Tüp bebek, normal şartlarda gebelik yaşamam ihtimali olmayan anne ve baba adaylarına uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir.

Tüp bebekte başarı şansı; normal bir adet döneminde, bir işlem yapılmadan canlı doğum oranı %27.7 iken, tüp bebekte başarı oranı %40-45 ‘tir. Tüp bebek başarısını etkileyen belirleyen en önemli olay, kısırlığa sebep olan etkendir. Yumurtalık sayısı azalmış hastalarda tüp bebek başarı oranı sadece %15 gibi düşük iken, yumurtlama problemleri nedeniyle tüp bebek yapılan hastaların başarı oranı  daha fazladır.

Tüp Bebekte Yardımla Üreme Teknikleri Nelerdir?

Yardımla üreme teknikleri, yumurtaların yumurtalıklardan toplanma süreci ve gebelik sağlanması için kullanılan tüm tedavi yöntemlerini kapsamaktadır.

IVF (İn Vitro Fertilizasyon): Yumurta ve sperm alındıktan sonra laboratuar ortamında döllenerek, oluşan embriyolar 3 ile 5 gün sonra anne adayının rahmine yerleştirilir.

GIFT (Gamet Intrafallopian Trasfer) : Yumurta ve sperm alındıktan sonra anne adayının fallop tüpünün içerisine yerleştirilerek, döllenmenin olması beklenir. Fakat günümüzde bu yöntem uzmanlar tarafından çok tercih edilmez.

ZIFT (Zigot İntrafallopian Transfer) : Yumurta ve sperm alındıktan sonra laboratuar ortamında birleştirilerek, ertesi gün fallop tüp içine yerleştirilir ki bu da artık tercih edilmeyen bir yöntemdir.

ICSI (İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu) : Yumurtalıktan alınan yumurtanın içerisine sperm, özel bir iğne yardımıyla bırakılır ve döllenme sağlanır. Sperm sayısı ile sperm kalitesinde sorun olan hastalarda çok fazla tercih edilen bir yöntemdir.

IVM (İn vitro Maturasyon) : Normal dönemde ya da ilaç kullanılarak uyarılan yumurtlama dönemlerinde, yumurtalıklardaki olgunlaşmamış olan yumurta hücrelerinin laboratuar ortamında olgunlaştırılması ve embriyo elde edilmek üzere kullanılması yöntemidir. Gebelik oranı, yumurtalık içerisinde olgunlaşan yumurta hücreleri ile elde edilen başarıya göre daha düşüktür.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarısızlığın Sebebi Nedir?

Tüp bebek tedavisinin herhangi bir aşamasında başarısızlık söz konusu olabilir. Bunların kesin sebebi bilinememekle birlikte, bazı durumların başarısızlığa etken olduğu gözlemlenmektedir.

  • Anne adayının ilerlemiş yaşı, azalan yumurta sayısı ya da yumurtalıkların uygun olarak uyarılmaması, laboratuar ortamının yetersiz kalması embriyo kalitesini etkileyebilir.
  • Rahimde doğuştan veya sonradan oluşan sorunlar ve tüplerde sıvı toplanması ya da enfeksiyon gibi durumlar embriyonun rahme tutunmasına engel olabilir.
  • Embriyo transferi sırasında yaşanılacak sorunlar, rahme tutunmasında olumsuzluğa neden olabilir.

Tüp bebekte başarısızlığın sebebinin tam olarak belirlenebilmesi için, çifte ileri tetkiklerin yapılaması gerekmektedir.

Tüp bebek uygulamalarıyla ilgili daha fazlasını öğrenmek için Kıbrıs tüp bebek merkezini ziyaret edebilirsiniz.