Posts tagged “güneş enerjisi panelleri”

Güneş Enerjisi Panellerinin Türkiye ve Dünyadaki Durumu

by Brian Collins .

Güneş Enerjisi Panelleri

Güneş en büyük enerji kaynağımız olmasından dolayı diğer enerji türlerinden daha büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde de dünya üzerindeki kaynaklardan ziyade dışarıdan gelen kaynaklardan elde edilen enerjinin önemi artmıştır. Güneş enerjisi kolay elde edilebilir, maliyetsiz ve çevre dostu olmasından dolayı dünyada ve Türkiye’de oldukça geniş bir yayılma alanına sahiptir. Özellikle elektrik gibi önemli bir enerjiye dönüştürülebilir olmasından dolayı ve herkesin uygulayabileceği bir sistem olmasından dolayı güneş panelleri pek çok firmanın ve yatırımcının da ilgi odağı olmuş durumdadır.

Geçmişi oldukça eskiye dayanan güneş enerjisi panelleri dünya üzerinde çok önceden beri var olan bir sistemdir. Ancak her ülkede yaygın olmayan bu sistem özellikle ülkemizde geçmiş yıllardan beri kullanılan bir sistem olduğu için bu konuda da öncü ülkelerden sayılmaktadır. Dünya üzerinde en fazla nüfusun bulunduğu ve üretim konusunda sürekli olarak enerjiye ihtiyaç duyan Çin, güneş enerjisi panelleri konusunda da başı çekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin’i izleyen ikinci ülkedir.

Güneş Enerjisi Panelleri İçin Uygun Olan Bölgeler

Dünya üzerinde çok fazla ülke bulunuyor. Ancak güneş enerjisi için her zaman güneş alması ile bilinen ve güneş enerjisi için verimli sayılabilecek bölgelerin başında Afrika çölleri geliyor. Afrika en şiddetli güneş ışınlarını alan bölgelerden olmasından dolayı ve panel kullanımı için geniş alana sahip olmasından dolayı enerji üretiminde merkez bölgelerden sayılabiliyor. Amerika’nın orta kısımları da Afrika kadar ışına maruz kalan bölgeler bulunduruyor.

Güneş PanelleriGüneş ışınlarının en sık ulaştığı bölgeler genellikle çöller olduğu için ve buralarda yeterli yerleşim birimlerinin bulunmasından dolayı yeterli alanlar olarak sayılamamaktadır. Türkiye ise dünya üzerinde güneş ışınlarına en fazla maruz kalan ülkelerden biri olması ve çöller yerine yerleşik birimlere sahip olmasından dolayı oldukça avantajlı bir konumdadır. Türkiye ile birlikte aynı özelliklere sahip olan bir diğer ülke ise İspanya’dır. Güneşten gelen enerji bu ülkeler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Güneş Enerjisi Panellerinde Türkiye’nin Geleceği

Güneş enerjisi konusunda sadece ülkemizde değil diğer bütün dünya ülkelerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor olsa da bu sistemi yıllardır kullanan ülkemiz diğer ülkelere nazaran daha avantajlı bir konumdadır. Güneş enerjisi panelleri konusunda özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinin fazlaca güneş alması ve bu bölgenin geniş topraklarının bulunması daha fazla enerji elde etmek adına elverişli olmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinden sonra en verimli güneş enerjisi panelleri Akdeniz bölgesinde kurulabilmektedir.

Ülkemizin en fazla elektrik tüketimi yaptığı alan doğalgaz olmaktadır. Doğalgazlı sistemlerden kar elde etmek içinse hem elektrik hem yakıt tüketimini azaltan güneş enerjisinden faydalanılabilir. Çünkü doğalgazın sunduğu sıcak su ve yemek pişirmek amacıyla kullanılan ocak ısıtma gibi durumları güneş enerjisi de sunmaktadır. Güneş enerjisi panelleri konusunda ülkemizde doğru adımlar atıldığında hem dışa bağımlılık azalacak hem de enerjinin masrafsız ve doğal bir şekilde elde edilmesinden dolayı refah seviyesi de artacaktır.

Türkiye üzerinde güneş enerjisi panellerinden yararlanma durumu tamamen pasif konumdadır. Seracılıkta, kurutmada ya da bitki üretimi gibi konularla sınırlı kalan güneş enerjisi aktif bir kullanım alanına sahip olduğunda Türkiye kendi enerjisini kendisi üretebilir ve dünya üzerindeki şanslı ülkelerden biri olmasından dolayı bu enerji ile daha temiz bir doğaya kavuşabilir. Güneş enerjisi panelleri konusunda uzman kişilerin yetiştirilmesi, bu alanda sağlam adımların atılması ve yeterli yatırımların yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de bu çalışmaları profesyonel anlamda yürüten birkaç kuruluş ve birkaç üniversite bulunmaktadır.